INCARCARE...

Termeni și condiții de utilizare

Termeni si conditii de utilizare

(Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal)

Firma S.C. AKA Automati S.R.L. cunoaște importanța datelor dumneavoastra și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată și practică informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal în calitate de persoane vizate (utilizatori ai site-ului www.automati.ro, clienți, potențiali clienți, consumatori, potențiali consumatori) în cadrul prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal, aplicabile pentru scopurile prevazute mai jos.

Această Politică are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor utilizate în scopul accesării site-ului www.automati.ro, dispozitive de tip smartphone, tabletă, etc. În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii și condițiile legate de utilizarea acestora (expuse în acest document din punct de vedere al protecției datelor cu caracter personal, dar și în documentele Politica de utilizare Cookie, Politica de Confidențialitate, din punct de vedere al informațiilor confidențiale, drepturi de autor, etc.), vă rugăm să nu utilizați site-ul www.automati.ro.

Conform prevederilor Regulamentului UE 2016/679 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (Regulamentul General privind Protectia Datelor), firma S.C. AKA Automati S.R.L. administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, în contextul vizitării site-ului nostru și achiziționării serviciilor firmei S.C. AKA Automati S.R.L.

Prin bifarea faptului că sunteți de acord cu Politica de utilizare Cookie, Politica de Confidențialitate și Politica de prelucrare a datelor cu caracter pesonal sau, după caz, prin continuarea utilizării site-ului și serviciilor noastre ulterior parcurgerii acestei Politici, declarati expres si neechivoc faptul ca acceptati ca datele cu caracter personal ce va privesc sa fie prelucrate de firma S.C. AKA Automati S.R.L.

Scopurile pentru care colectăm și prelucrăm datele dumneavoastra cu caracter personal

Firma S.C. AKA Automati S.R.L. colectează și prelucrează datele dumneavoastra cu caracter personal pentru următoarele scopuri:

 1. Administrarea, îmbunatatirea și realizarea serviciilor furnizate de site-ul www.automati.ro.
 2. Activități comerciale de vânzări servicii, cuprinzând realizare, administrare și dezvoltare vânzări de servicii pe site-ul www.automati.ro, administrarea conturilor clienților, cercetare/studii de piață, statistică.
 3. Reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a serviciilor firmei S.C. AKA Automati S.R.L., transmiterea de newslettere (buletine informative).
 4. Activități de post-vânzări, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor/clienților privind evaluarea serviciilor oferite (inclusiv evaluarea serviciilor pe site-ul www.automati.ro), îmbunătățirea calității serviciilor prin activitatea desfășurată în cadrul firmei.
 5. În scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare.

Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Pentru realizarea scopurilor de mai sus, prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal:

 1. Pentru administrarea, îmbunătățirea și realizarea serviciilor furnizate de site-ul www.automati.ro – nume, prenume, telefon, adresa e-mail, firma/loc munca, informații tehnice cu privire la dispozitivul vizitatorului – locația acestuia, adresa IP, tipul de echipament hardware, informații în legătura cu intervalul orar, precum și data la care a fost folosit site-ul www.automati.ro, alte informații care rezultă din folosirea aplicațiilor de tip Cookies; 

Pentru mai multe informații legate de cookie-uri, vă rugăm consultați Politica privind utilizarea cookie-urilor disponibilă în site.

 1. Pentru activități comerciale de vânzări de servicii, cuprinzând realizare, administrare și dezvoltare vânzări, pe site-ul www.automati.ro, administrarea conturilor clienților, cercetare/studii de piață, statistică: nume, prenume, telefon, adresa e-mail, adresa de corespondenta, dupa caz.
 2. Pentru reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a serviciilor firmei S.C. AKA Automati S.R.L., transmiterea de newslettere (buletine informative),  nume și prenume, telefon, e-mail, firma/loc munca.
 3. Pentru activități de comunicare/feedback, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor/clienților privind evaluarea serviciilor oferite de firma S.C. AKA Automati S.R.L., îmbunătățirea calității serviciilor prestate: nume, prenume, telefon, e-mail, firma/loc munca, alte date care rezultă din evaluarea produselor de către clienți – în plus, firma S.C. AKA Automati S.R.L. prelucrează date referitoare la: cod numeric personal, serie și număr act identitate, doar pentru situațiile în care exista concursuri cu premii.
 4. În scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare: stocarea de date cu caracter personal menționate la scopurile de mai sus în vederea menținerii evidențelor legate de activitățile desfășurate, pentru protejarea drepturilor în justiție și exercitarea altor drepturi conform legii și contractelor încheiate, îndeplinirea eventualelor cerințe de arhivare în acord cu dispozițiile legale.
  Datele cu caracter personal care beneficiază de un regim special de protecție cum ar fi codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, vor fi colectate și prelucrate în condiții limitative și în concordanță cu dispozițiile legale pentru asigurarea respectării regulilor aplicabile în domeniul protecției datelor cu privire la acestea. Furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru ca firma S.C. AKA Automati S.R.L. să realizeze activitățile listate conform celor de mai sus. Un refuz din partea dumneavoastra de a ne furniza aceste date ar putea atrage imposibilitatea din partea firmei S.C. AKA Automati S.R.L. de a vă furniza respectivele servicii, informații, de a răspunde solicitărilor dumneavoastra sau de a realiza orice alte activități din cele listate mai sus.

Datele înregistrate de firma S.C. AKA Automati S.R.L. nu se vând către terți și sunt folosite doar în scopul îmbunătățirii serviciilor firmei

Prin citirea prezenței Politici ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv:

 • de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal;
 •  de acces la datele dumneavoastra cu caracter personal si posibilitatea de a consulta registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal, prevăzut la art. 24 din Legea nr.677/2001;
 • de intervenție asupra datelor dumneavoastra cu caracter personal;
 • de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat;
 • de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați rectificarea, actualizarea ori ștergerea datelor în condițiile legii, în cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricând în mod gratuit și fără justificare;

Vă puteți exercita aceste drepturi trimițând un e-mail către firma S.C. AKA Automati S.R.L. la adresa office@automati.ro ori prin accesarea formularului de contact din site-ul www.automati.ro.

 • de a formula o plangere la ANSPDCP;
 • de a vă adresa justiției în cazul în care apreciati ca ar exista încălcări ale legislației în materie.

Puteți să vă opuneți oricând și fără justificare prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing direct prin trasmiterea către firma S.C. AKA Automati S.R.L. (prin accesarea formularului de contact din site-ul sau la de e-mail: office@automati.ro) a unei solicitări scrise, datate și semnate în acest sens. În acest caz, solicitarea dumnevoastra va fi înaintată către persoanele competente din firma S.C. AKA Automati S.R.L.; este posibil să primiți un mesaj prin care se confirmă că opțiunea dumneavoastră a fost notată, precum și orice alte informații necesare, după caz.

Prevederi speciale legate de minori 

Firma S.C. AKA Automati S.R.L. nu urmărește în activitățile sale de prelucrare de date, prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor. O atenție deosebită se acordă pentru a se asigura că orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor se realizează în conformitate cu cerințele legale și în cazuri strict determinate.

Firma S.C. AKA Automati S.R.L. nu realizează activități promoționale de marketing direct față de minori.

Minorilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani nu li se permite solicitarea de servicii sau orice comunicații pe site-ul firmei S.C. AKA Automati S.R.L. ori participarea la concursuri sau campanii ale firmei, decât dacă aceasta se realizează în numele minorului de către reprezentantul legal sau tutorele minorului în cauză, conform legii.

De asemenea, orice persoană care ne furnizează datele personale prin intermediul site-ului sau alte aplicații sau dispozitive acoperite de această Politică garantează că este major, respectiv are capacitate deplină de exercițiu.

Orice colectare sau prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai în condițiile legii și având în vedere aspectele precizate mai sus.

Durata prelucrării datelor

Va fi determinată în general de momentul exercitării dreptului dumneavoastră la opoziție, în conditiile art. 21 din RGPD. Excepție: Pentru datele  declarate în cadrul serviciului formular cerere, durata prelucrării datelor este de 2 ani, ca regulă, sau până la exercitarea dreptului de opoziție. De asemenea, firma S.C. AKA Automati S.R.L. poate stoca datele cu caracter personal pe o astfel de durată mai îndelungată, în scop probatoriu și de arhivare.

Totodată, stocarea datelor personale pentru o perioadă mai îndelungată de timp se poate realiza pentru statistici, îmbunătățirea serviciilor, administrarea conturilor clienților, cercetare/studii de piață.

Alte informații

Vă rugăm să verificați la fiecare utilizare a site-ului nostru prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru a fi tot timpul informați în legătura cu aceasta.

La încheierea operațiunilor de prelucrare, datele înregistrate pot fi transferate integral ori parțial oricărei alte persoane juridice cu respectarea legislației speciale în vigoare în condițiile în care acestea vor fi folosite în scopuri similare cu cele prevăzute în acest document.

Pentru inregistrarea eronată a datelor personale cauzată de softul de indexare a datelor, firma S.C. AKA Automati S.R.L. nu își asumă nicio responsabilitate.

Call Now ButtonSuna acum!